De Eskampen kent een ruim aanbod aan cultuur(onderwijs)!

Net als de andere scholen in Noordenveld heeft de school een ‘cultuurmenu’. Daarnaast begroot de oudervereniging ieder jaar een flink bedrag voor cultuur. Zo kan de school alle kinderen veel moois meegeven!

Het cultuurmenu is een cultuuraanbod voor alle scholen in de gemeente Noordenveld. Alle kinderen krijgen een heerlijk menu voorgeschoteld bestaande uit muziek, beeldende kunst, drama, dans, literatuur en erfgoed.
En dan is er natuurlijk het ‘basisprogramma’ van de school waarin ook al verschillende cultuurelementen zitten: de groepsvoorstellingen, het schoolconcert, de musical en natuurlijk de lessen beeldende vorming en muziek.

Via cultuur leer je de wereld op een andere manier bekijken, cultuur maakt nieuwsgierig!