Beste ouder(s)/ verzorger(s), willen jullie  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van de kinderen?

Vandaag sturen we een e-mail waarin we jullie uitnodigen om deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek van onze school. 

Samen met de collega-scholen van OPONoordenveld hebben we een instrument uitgekozen om de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel te inventariseren. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe ouders, leerlingen en het personeel van de school de school ervaren. 

Middels dit tevredenheidsonderzoek krijgen wij inzicht in wat er al goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. Met het invullen van de vragenlijst dragen jullie dus een steentje bij aan onze onderwijskwaliteit. 

Het invullen duurt 10 tot 15 minuten. Uiteraard hopen we op veel medewerking, zodat we rekening kunnen houden met jullie mening voor de verdere ontwikkeling van de school. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat de ingevulde antwoorden niet teruggekoppeld kunnen worden aan personen. 

We willen jullie alvast bedanken voor het invullen!