Voor groep 7 en 8: het Pieter Roelf Concert.

‘Onderzoek wijst uit dat het gezin en de school bepalende factoren zijn bij de eerste kennismaking met klassieke muziek. Het Noord Nederlands Orkest (NNO) en Stichting Albino (voorheen Stichting Pieter Roelf) namen om die reden in 1999 het initiatief om ieder jaar de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs (ook speciaal onderwijs!) in de noordelijke provincies via hun school uit te nodigen voor de educatieve Pieter Roelf Jeugdconcerten.

De leerlingen komen op deze wijze op een aangename en leerzame manier met klassieke muziek in aanraking, maken kennis met een symfonieorkest en brengen een bezoek aan een concertzaal. Het NNO brengt op een toegankelijke en speelse wijze een uitdagend muzikaal programma. Door een theatraal element toe te voegen, wordt de toegankelijkheid voor kinderen extra vergroot.

Datum: zie agenda