Volgende week vrijdag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het rapport mee.

In de daarop volgende weken zullen in alle groepen de tien minuten gesprekken weer plaatsvinden. Jullie worden uitgenodigd door de leerkracht van jullie kind voor een gesprek.

Goed om samen te praten over de ontwikkeling van jullie kinderen op sociaal emotioneel en cognitief gebied.