De kinderen van groep 6 waren helemaal opgelucht. De rommelpieten waren gelukkig niet vergeten dat we dit jaar op het Spectrum ‘wonen´ en hadden goed hun best gedaan in de klas! Op alle tafels lag snoepgoed en ook was er voldoende rommel gemaakt (maar daar maakte niemand zich druk om, alhoewel..)!

Het was ook de laatste les van ‘Rots en Water´ die dit jaar door juf Marian wordt gegeven in de middenbouw. Deze lessen gaan vooral over het sterk en zacht zijn in verschillende situaties. Het respect hebben voor elkaar, eigen keuzes maken, samen afspraken maken en je daar ook aan houden. Dit wordt geoefend in allerlei verschillende spelsituaties, evalueren en reflecteren is voortdurend aan de orde.

Heel waardevol, en de kinderen hebben het vooral ook als heel erg leuk ervaren! Dank je wel juf Marian!