Tijdens de zomervakantie is de bieb op school elke dinsdag (behalve 25 juli) van 10.00 uur tot 11.00 uur open. 

De eerste dinsdag is 1 augustus.

De bieb is dan bemenst door de vrijwilligers van de bieb uit Peize.