Dinsdagavond kregen we als school het vreselijke nieuws over het overlijden van Sophie te horen.

Dan staat de tijd stil, zijn er geen woorden te vinden en lijkt verder niets meer te bestaan.

Als het woord mooi mag bestaan in deze onwerkelijke tijd is het wel hoe iedereen op school het met elkaar doet. Ouders, kinderen, juffen en meesters. Deze week veel samenkomen met elkaar, fijne gesprekken in de groepen, ruimte en tijd voor iedereen en een heel fijne gedenkplek voor Sophie in het Middelpunt. Maandag zullen we er met elkaar op een zo’n fijn mogelijke manier zijn voor Sophie en haar gezin.

Ook via deze weg willen wij het gezin, de familie en vrienden heel veel sterkte toewensen.