Dinsdag 1 november was er weer een MR vergadering. Dit keer opgesplitst in een algemeen deel en de zakelijke ouderavond.

Deze vergadering was Arne Roelevink voor de laatste keer aanwezig als MR lid. Auke van Heel had al eerder afscheid genomen van de MR. Ook langs deze weg willen we beiden hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Gijs Geerlings en Wieger van der Zee zijn nu officieel aangesteld als nieuwe MR leden. Welkom!

Deze vergadering zijn een aantal protocollen besproken en goedgekeurd: het draaiboek Covid-19 2022-2023, het protocol inval 2022-2023, het jaarverslag van de MR over 2021-2022 met het financieel jaarverslag van de MR en de begroting 2022-2023 van de MR.

Daarnaast heeft de MR ook ingestemd met de begroting schoolreisgeld 2022-2023.