Maandag 26 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar.

Tijdens deze vergadering was er een speciaal welkom voor Corien, Gijs en Wieger. Tijdens de zakelijke ouderavond worden Gijs en Wieger officieel aangesteld en nemen we afscheid van Auke en Arne. Hieronder ziet u puntsgewijs een aantal aan bod gekomen zaken:

  • Een aantal ontwikkelingen binnen de school (zwangerschap Marloes Brink, het droomplein, het invalprotocol en de stand van zaken omtrent de academische opleidingsschool). 
  • De oudergeleding heeft zich voorgesteld aan Corien en daarin aangegeven wat zij goed vinden gaan op school en wat een verbeterpunt zou kunnen zijn. 
  • Het huishoudelijk reglement, inclusief de aanwezigheid van de directeur bij de vergaderingen
  • Het voorbespreken van de zakelijke ouderavond
  • Het schoolgeld/vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld

De notulen van de vergadering zijn ook op de website te vinden.