Maandagavond was er weer een MR vergadering. Er zijn weer verschillende punten besproken.

Wieger en Gijs hebben de MR cursus gevolgd, deze heeft geleid tot mooie inzichten die in de praktijk ingezet kunnen worden. Op woensdag 15 maart wordt gestart met de realisatie van het Droomplein. Het werken aan het plein zal van ongeveer 20 maart t/m 1 mei (in delen) gaan gebeuren, met hulp van veel ouders. De open dag en de informatieavond zijn goed verlopen, we kunnen hier weer met een goed gevoel op terugkijken. We zijn druk bezig met het herzien van de statuten van de oudervereniging. Omdat dit een intensief stuk is, gaat dit in stappen. De bijdrage, en manier waarop, voor lief- en leed richting het team zijn besproken en vastgesteld.

Bent u een keer nieuwsgierig? De vergaderingen zijn altijd openbaar!