Deze week is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen.

We hebben afgelopen maandag vergaderd. We hebben gesproken over de brievenbus ideeën. Er zaten 2 briefjes in en we gaan nu op onderzoek uit hoe duur zacht toilet papier is. De kinderen van de leerlingenraad gaan vanaf nu het plastic ophalen bij alle groepen.

Volgende week is de open dag. We heb besproken welke dingen we mooi vinden aan de Eskampen. Die de kinderen van groep 8 vertellen aan de ouders en kinderen. En we hebben goede doelen bedacht die we met de juffen/meesters gaan bespreken over welk doel we gaan kiezen. Het was een leuke goede vergadering.

Namens de leerlingenraad, Jeske groep 6/7B