Door de werkzaamheden aan het nieuwe plein is het lastig om de verkeersafspraken rondom school precies na te leven zoals we dat graag zouden willen.

Dit doen we natuurlijk zo goed mogelijk met elkaar. Wanneer het schoolplein af is gaan de verkeerswerkgroepen van beide scholen met elkaar in gesprek om te kijken of er aanpassingen aan de regels rondom de scholen gedaan moeten worden.

We willen vragen of iedereen die op loopafstand van school woont niet met de fiets te komen. Er is nu, en ook straks als het plein klaar is, minder ruimte om de fietsen te parkeren.