N_verkeer

Kinderen zijn speels en impulsief. Hun gedrag in het verkeer is daarom onvoorspelbaar, ze kunnen onverwacht de straat oversteken als ze achter hun bal aanrennen of als ze aan de andere kant van de straat iets interessants zien. Jonge kinderen hebben allerlei eigenschappen die gevaarlijk voor ze kunnen zijn in het verkeer.

Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren met het verkeer om te gaan. Een belangrijke taak is weggelegd voor de ouders. Leer uw kinderen waar ze mogen lopen, spelen, hoe ze over moeten steken en hoe ze veilig kunnen fietsen. Leer de kinderen altijd goed uit te kijken en leer ze respect te hebben voor andere verkeersdeelnemers. Hiervoor moet u als vader of moeder duidelijke afspraken maken met uw kind(eren). En, bijna vanzelfsprekend, zult u die afspraken vaak moeten herhalen.

Vanaf hun zesde levensjaar ontwikkelen kinderen pas een gevoel voor gevaar. Pas op een leeftijd van ongeveer twaalf jaar is uw kind in staat om zich als een volwassene in het verkeer te gedragen en ook de verkeersregels te kennen. Dit is tevens het moment dat ze een beter zicht hebben op moeilijke verkeerssituaties.