Ieder jaar in maart komen vrijwilligers van het Huus van de Taol voorlezen in de streektaal: het Drents.

Kinderen vinden het meestal heel leuk om voorgelezen te worden in het Drents. Voor sommigen is dat een feest der herkenning, omdat het de thuistaal is. Anderen horen de taal van de buren, ouders onderling, grootouders enz. Weer anderen luisteren naar een voor hen ‘vreemde’ taal, die desondanks goed te begrijpen is. In alle gevallen is het goed voor de taalontwikkeling en wordt er een beetje aandacht gegeven aan een van de immateriële cultuurgoederen van Drenthe.

Wanneer: zie agenda

Alle kinderen waaraan voorgelezen wordt, krijgen het tijdschrift Wiesneus.

www.huusvandetaol.nl