Op 28 juni gaat de middenbouw met elkaar op schoolreis. De bestemming is bekend, de bus gereserveerd. We zijn er bijna klaar voor!

Er zijn kosten aan dit schoolreisje verbonden en om iedereen de kans te geven hier rekening mee te houden laten we dit nu alvast weten. De kosten bedragen €25,- per kind. Het bedrag graag vóór 20 juni overmaken onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. Ruim van tevoren ontvangen alle ouders een brief met meer informatie en de mogelijkheid zich op te geven als begeleider. 

Op.Prim.Onderw.Noordenveld • NL88 RABO 0353 1677 11