Achter de schermen zijn wij al een tijdje druk met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Dit is altijd een ingewikkeld proces, maar ook een mooie periode waarin we samen praten over doelen en plannen.

Afgelopen dinsdag hebben we met de MR gesproken over de groepsverdeling voor komend schooljaar. We moeten hierbij rekening houden met een beschikbaar budget en leerlingenaantallen. Vanuit ons budget kunnen we net als dit schooljaar 14 groepen vormen. Hier zijn we heel blij mee! De komende periode puzzelen wij met de indeling van deze groepen en de personele bezetting voor komend schooljaar.  Hierover horen jullie meer, zodra we dit duidelijk hebben. 

Met de MR hebben we ook gesproken over de inzet van de nog extra beschikbare NPO gelden. Het is fijn dat zij hebben ingestemd met onze plannen.

Deze gelden worden ingezet voor extra ondersteuning van groepen, kleine groepjes kinderen en individuele leerlingen. We richten ons daarbij zowel op cognitieve- als op sociaal emotionele doelen.