Tot de zomervakantie lezen de kinderen van groep 6/7b en groep 7a maandelijks voor bij de kleuters in twee- of drietallen.

Veel plezier voor groot en klein!