Ieder jaar vraagt de Medezeggenschapsraad van de school alle ouders om een vrijwillige bijdrage te betalen. Dit jaar zijn we hiermee iets later in verband met de overstap naar een nieuwe rekening.

Van deze bijdrage financieren we verschillende culturele activiteiten. Daarnaast betalen we hiermee de themaweek, doen we een bijdrage voor de bibliotheek in de school en verzorgen wij koffie voor ouders op school (als dit weer is toegestaan).

Dit zijn allemaal activiteiten en materialen waar de school zelf geen budget voor krijgt en hiervoor afhankelijk is van de bijdrage van de ouders. Het is daarom van belang dat iedereen die dat wil een bijdrage levert. Hiermee kunnen we gezamenlijk mooie extra’s blijven doen.

Klik op onderstaande link om direct de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen. Graag €30,- per kind.

https://bunq.me/MRDeEskampen

Betaling kan op twee manieren:

  • via bovenstaande “Tikkie”-link van de Bunq-bank gekoppeld aan de rekening van de oudervereniging
  • maak uw bijdrage over op ons nieuwe bankrekeningnummer NL40BUNQ2043580310 ten name van Ouderraad Vereniging De Eskampen onder vermelding van “vrijwillige ouderbijdrage”.

  Alvast bedankt namens de kinderen! Annelies Ebbens, Penningmeester MR.