In juni zijn er drie nieuwe leerlingen gestart op school.

In groep 1/2 A Liv Smilda, in groep 1/2 C Bram van der Kolk en in groep 1/2 D Elvy de Vries.

We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op De Eskampen.