Wij zoeken iemand die kan lassen!

Er zijn een paar kinderfietsjes van de groepen 1 en 2 waar wat aan gerepareerd moet worden.

Hopelijk kan iemand ons helpen. Je kunt dit doorgeven aan juf Corien!