Medezeggenschapsraad

15 maart 2021
 • MR

  19:30-21:00

20 april 2021
 • MR

  19:30-21:00

19 mei 2021
 • MR

  19:30-21:00

1 juli 2021
 • MR

  19:30-21:00