Zoals vorig schooljaar al is aangekondigd, zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe vorm van oudercommunicatie. Alle nieuwsberichten komen via de ouderapp van Social Schools bij onze ouders binnen en om die reden versturen we geen algemene nieuwsbrief meer.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal binnenkort hier verschijnen. Vanaf dat moment zullen ook algemene nieuwtjes weer via de website te vinden zijn. Voor nu vragen wij u even geduld te hebben.