De afgelopen periode hebben we onderzocht hoe we de communicatie met ouders makkelijker en overzichtelijker kunnen maken. Dit op wens van het team en ook van ouders. Oudercommunicatie is een van de punten die vanuit de tevredenheidspeiling aandacht verdient en in het afgelopen jaar heb ik dat ook mondeling van meerdere ouders gehoord. Vanaf komend schooljaar gaan we werken met een ouderapp (ook online via een webbrowser te bekijken). Bij de ouderapp hoort ook een nieuwe website. Deze zullen we in het najaar vullen en vervolgens gaat deze in de lucht.
Een werkgroep gaat in de komende weken kijken op welke manier we het ouderportaal gaan inzetten. Jullie horen hier in het nieuwe schooljaar meer over.