Wat dalton zichtbaar maakt!

Een paar voorbeelden…

Planbord

planbordIn groep 1 en 2 wordt een planbord gebruikt. De kinderen plannen wanneer in de week ze hun taakje doen.

Ze geven ook aan welke activiteit ze gedaan hebben die dag.

Klassenmanager

De kinderen zijn samen ook verantwoordelijk voor de huishoudelijke taakjes.
Zo zijn er een paar kinderen die de kast netjes houden, anderen de kapstok, enz.

Iedere groep heeft een ‘klassenmanager’. Die mag bijvoorbeeld de kist met broodbakjes halen, of het licht op groen zetten.

Daltonlicht

stoplicht

In elke klas is een daltonlicht.

  • Rood: je mag niet overleggen, de leerkracht is bezig met instructie.
  • Oranje: je mag overleggen met je maatje/werkgroep.
  • Groen: je mag ook iets aan de leerkracht vragen.

Bij de kleuters gebruiken we geen rood.

Maatjes

maatjes

Tot groep 6 heeft elk kind steeds een wisselend maatje.
Zo leer je samenwerken en spelen met alle kinderen.

In de hoogste groepen wordt gewerkt met studiewerkgroepjes.

Ideeënbus

idee_bus

De leerlingenraad wordt serieus genomen!
Uit groep 6 t/m 8 zit één kind per klas in de leerlingenraad. Er zijn echte verkiezingen ieder jaar en de raad heeft al van alles voor elkaar gekregen.

In de ideeënbus kunnen alle kinderen hun ideeën stoppen. De leerlingenraad bespreekt deze.