Het duurt niet lang meer en dan gaan alle groepen op schoolreis. Jullie hebben hier inmiddels informatie over gekregen.

Wil iedereen er aan denken het schoolreisgeld tijdig te betalen?

Alvast hartstikke bedankt!