Sociaal-emotionele vorming

Is verweven door het hele schoolgebeuren, zeker op een daltonschool!
Wij leren de kinderen samen te werken met de ander (ook als dat niet direct je vriendje is). We leren ze ook een zelfstandige houding aan. Wij geven kinderen een zoveel vrijheid en verantwoordelijkheid als zij aankunnen. Maar de vrijheid van de een houdt op bij de vrijheid van de ander. Met andere woorden:

Je moet altijd respect hebben voor de ander, rekening houden met de ander en soms iets tolereren.
Ons streven is dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen bij ons, omdat ze ervaren dat ze zelfstandig tot een heleboel in staat zijn. En als je zelfvertrouwen hebt, ben je beter in staat om je in sociaal opzicht te redden. Daarom horen zelfstandigheid en samenwerken bij elkaar. Dalton is meer dan alleen een didactisch model, het is ook een visie op opvoeden.

 

Gouden weken – Rots en Water

De school is bij uitstek geschikt om kinderen te leren succesvol te zijn in een sociale context. We leren kinderen samenwerken met leeftijdsgenoten, maar ook met oudere of jongere kinderen en volwassenen. Samenwerking is een belangrijke pijler van daltononderwijs en dit zit dan ook verweven in het hele onderwijs. Er wordt gewerkt met maatjes, met werkgroepjes, in eigen en andere groep.

De eerste weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken: er wordt dan gewerkt aan positieve groepsvorming, respect, omgaan met verschillen.

De kinderen krijgen vanaf groep 1 lessen Rots en Water. Bij die lessen leren de kinderen dat ze soms vol zelfvertrouwen, sterk en assertief mogen zijn (als een rots), maar in andere situaties juist meegaand, empathisch en flexibel (als water). Het zijn lessen waarbij ook fysiek wordt geoefend met beide uitersten (en alles ertussenin). Meer informatie over Rots en Water op de Eskampen is hier te vinden.

De sociaal-emotionele vorming heeft een plek in het rapport/portfolio. De kinderen van groep 3 t/m 8 én de leerkracht vullen op een lijst in hoe de ontwikkeling is en samen hebben ze het gesprek daarover.

Daarnaast gebruiken wij een signaleringssysteem voor dit leergebied: Zien! Leerkrachten en leerlingen vullen vragenlijsten in over welbevinden, betrokkenheid en andere sociale aspecten. De (mentale en fysieke) veiligheid van kinderen brengen we zo in kaart en daarmee kunnen we problemen liefst vóór zijn, of anders aanpakken.

Pesten

Twee keer per jaar staat het thema ‘PESTEN’ op het rooster: gedurende de eerste schoolweken en halverwege het jaar. Pesten is te voorkomen door een sociaal gezond en veilig klimaat op school, maar het is ook belangrijk dat kinderen weten wat pesten precies is en wat ze kunnen doen als het wel gebeurt. Daarover gaat het dan.

In elke groep wordt door de kinderen een soort contract ondertekend. Als er een pestprobleem is, gaat ons ‘pestprotocol’ in werking.

Dit protocol is op school in te zien.